มารู้จักตัวตนที่แท้จริง ของผู้ชายคนนี้
กลับไปรายการกระดาน โพสต์

สาวน้อยในตะเกียงแกว Sao Noi Nai Ta-Kieng Kaew

ขอบคุณคลิบ จากคุณ SpicyIII  ค่ะ   http://www.youtube.com/user/SpicyIII  

ตอนที่ 1

เบรค  1

http://youtu.be/ZrfPOUlcG8A



เบรค  2

http://youtu.be/TJtL4_vOW6M



เบรค  3

http://youtu.be/sPoy2erReJI



เบรค  4

http://youtu.be/O90X6Pj95vo



เบรค  5

http://youtu.be/r7-jA3PI5Fs



เบรค  6

http://youtu.be/wPfM-sYfhmI

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที่ 2

เบรค  1

http://youtu.be/gRnJBlfmPDE



เบรค  2

http://youtu.be/pHrohxKtx4E




เบรค  3

http://youtu.be/Zo6t-0FMUYI




เบรค  4

http://youtu.be/firMqs7aC34



เบรค  5

http://youtu.be/VNNzgWW9Sb0




เบรค  6

http://youtu.be/ErdQIaLjOMI

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที่ 3

เบรค 1

http://youtu.be/nS7rXnntKis



เบรค 2

http://youtu.be/r29a0MVPnRk



เบรค 3

http://youtu.be/mGtRYsn4j8Y



เบรค 4

http://youtu.be/JEoM-eidC1I



เบรค 5

http://youtu.be/S74Nqg45Q2E

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที่่ 4

เบรค 1

http://youtu.be/eBKBMqV-R6I



เบรค 2

http://youtu.be/2fFHI_rvbbs




เบรค 3

http://youtu.be/4rbl060oLjo




เบรค 4

http://youtu.be/HY5-OiKT3Ds



เบรค 5

http://youtu.be/QZeAJw0m6U0



เบรค 6

http://youtu.be/jZQlpmDpgz8

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที่ 5

เบรค 1

http://youtu.be/s8sK6kUv7rI



เบรค 2

http://youtu.be/jgxXzDib520




เบรค 3

http://youtu.be/r1ieZwrJ-yY



เบรค 4

http://youtu.be/3tmTY7Z5Y9E



เบรค 5

http://youtu.be/qXtcQFJUrFw




เบรค 6

http://youtu.be/vNS5OS9v8LE

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที่ 6

เบรค 1

http://youtu.be/gcs-ysZw8IY



เบรค 2

http://youtu.be/sdM8nhMt5v4



เบรค 3

http://youtu.be/qGLXBAmcfbU



เบรค 4

http://youtu.be/hxL-Sn2E28E



เบรค 5

http://youtu.be/s5oGqj0vuE0



เบรค 6

http://youtu.be/CxG-VSZrGbk

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที่ 7

เบรค 1

http://youtu.be/0ODqc8GMxZw



เบรค 2

http://youtu.be/tMcyd36UQFU



เบรค 3

http://youtu.be/9v76tOsD4HM



เบรค 4

http://youtu.be/aq6iwtgxqYU




เบรค 5

http://youtu.be/kJzSMIrHNXA



เบรค 6

http://youtu.be/EtH-IrzCPxU

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที่ 8

เบรค 1

http://youtu.be/I051OqdrzgY



เบรค 2

http://youtu.be/y96rkglkq34



เบรค 3

http://youtu.be/Sz0kFqaMpyg



เบรค 4

http://youtu.be/rI84bKwuqU0



เบรค 5

http://youtu.be/FB6o9WH_6hE




เบรค 6

http://youtu.be/TWCG7jp489E

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที่ 9

เบรค 1

http://youtu.be/dbMyY-ZHTBY



เบรค 2

http://youtu.be/bPGKU9iSkGw



เบรค 3

http://youtu.be/jyqg_21_Nco



เบรค 4

http://youtu.be/ULrUoLL92Jw




เบรค 5

http://youtu.be/erLiIRJTVos

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที่ 10



เบรค 1

http://youtu.be/U7XI9nvgweQ



เบรค 2

http://youtu.be/YvytReBF19c



เบรค 3

http://youtu.be/PEkXZq8xogA



เบรค 4

http://youtu.be/BFJipZJeDYs




เบรค 5

http://youtu.be/u9a7DZ_l0FA



เบรค 6

http://youtu.be/qym2fgaoEO0

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
กลับไปรายการกระดาน