มารู้จักตัวตนที่แท้จริง ของผู้ชายคนนี้
กลับไปรายการกระดาน โพสต์

ฟ้ากระจ่างดาว Fah Kra Jang Dao

ขอบคุณคลิบ จากคุณ futifu  ค่ะ

ตอนที่  1


เบรค  1  

http://youtu.be/W1snIV6CKbg
เบรค  2

http://youtu.be/kObFqBop5_Q
เบรค 3

http://youtu.be/7O0nDLJ4QtQเบรค  4  

http://youtu.be/h0Zd4BF8YIkเบรค  5  

http://youtu.be/_JWp_7oSmGQ
เบรค  6  

http://youtu.be/S-Eh38XXoQ0
เบรค 7  

http://youtu.be/X-P2UWWQe_8
เบรค  8  

http://youtu.be/SfIQyYWta4Y
เบรค  9  

http://youtu.be/mi1MwcW2YsM

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ชอบพี่ป๋อที่สุด
ตอนที่ 15  อวสาน


เบรค 1


http://youtu.be/z3jXNB0ik_0
เบรค 2

http://youtu.be/99FM1NMss8A
เบรค 3

http://youtu.be/8pnCf0EGvVE
เบรค 4

http://youtu.be/r9ueMInp418
เบรค 5

http://youtu.be/-yND7I-MT9M
เบรค 6

http://youtu.be/-cQkyo_z4Vc
เบรค 7

http://youtu.be/ns-AnhQ0G_4
เบรค 8

http://youtu.be/Lbo3zSUa1TY
เบรค 9

http://youtu.be/mVuW4HgJFnc

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที่ 14


เบรค 1  

http://youtu.be/2rKSe5qh6_w
เบรค 2  

http://youtu.be/imOU46YfT2o
เบรค 3  

http://youtu.be/HUcIWtOhnKw
เบรค 4  

http://youtu.be/i29sWHaIcSc
เบรค 5  

http://youtu.be/LcQX4EGqjFM
เบรค 6

http://youtu.be/7ZMexuIyMP0
เบรค 7  

http://youtu.be/fiD7tHOzpS8
เบรค 8  

http://youtu.be/NtZHSf6Y6kE

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที่  13  


เบรค 1  

http://youtu.be/CgYMTFk0WrA
เบรค 2  

http://youtu.be/nVzZrejaVbw
เบรค 3  

http://youtu.be/-z2E-n_Dz7E
เบรค 4

http://youtu.be/tzTaHlE6XsQ
เบรค 5

http://youtu.be/YKTAGJlLtGI
เบรค 6

http://youtu.be/v9mlW1lgiBc
เบรค 7  

http://youtu.be/E5BgG1mSrCg
เบรค 8

http://youtu.be/B41wdY2Iemk

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที่ 12  


เบรค  1  

http://youtu.be/3hLngPjo77I
เบรค  2  

http://youtu.be/RfwW9y1eyao
เบรค  3

http://youtu.be/jL7z4ZC3nuo
เบรค  4  

http://youtu.be/-ph-kiQk3GM
เบรค  5

http://youtu.be/w1nlKjy-ZF0
เบรค  6

http://youtu.be/qeVa56b4u0Q
เบรค  7

http://youtu.be/rzHImr-d9o8เบรค  8  

http://youtu.be/cUmR8dIoeLo
เบรค  9  

http://youtu.be/cUwsTlsKpGA

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที่ 11  


เบรค  1


http://youtu.be/q_cNaHoSX3s


  


เบรค  2


http://youtu.be/huX-RK7v6jQ
เบรค  3

http://youtu.be/voJvTZgfKKo
เบรค  4

http://youtu.be/TmWUhC3eK3k
เบรค  5

http://youtu.be/7L7WUgJf5Y0
เบรค  6

http://youtu.be/Eyz2r3dZgOs
เบรค  7

http://youtu.be/AldMQLETZOw
เบรค  8

http://youtu.be/6FSAozpxkns

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที่ 10

เบรค  1

http://youtu.be/GapvCJpSwhM
เบรค  2

http://youtu.be/qP6kPuadKK0
เบรค  3

http://youtu.be/NL13tCVntCU
เบรค  4

http://youtu.be/d39jQThaY4M
เบรค  5

http://youtu.be/6WCo1npg5UA
เบรค  6

http://youtu.be/j3HZbrWijTg
เบรค  7

http://youtu.be/HQKprP1dAtMเบรค  8

http://youtu.be/AjUYCamTM2A

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที่ 9


เบรค  1


http://youtu.be/w2PyWNlR5Yk
เบรค  2

http://youtu.be/2W4x3axf4KQ
เบรค  3


http://youtu.be/rJCXKqEDobk
เบรค  4

http://youtu.be/MMBd_X0hdxwเบรค  5

http://youtu.be/QE42bsomtPMเบรค  6

http://youtu.be/QQgPPH3uJfk
เบรค  7

http://youtu.be/DkFP9ciky-4
เบรค  8

http://youtu.be/mVBv44RtTwc
เบรค  9  

http://youtu.be/B3cQvUoMcNw

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตอนที 8  

เบรค  1

http://youtu.be/h_Ojpruh3dg
เบรค  2

http://youtu.be/I2sPpmxnOHY
เบรค 3

http://youtu.be/ZcXjO1xsEzs
เบรค 4

http://youtu.be/w9tcf_dKfi4
เบรค  5

http://youtu.be/NfzQgJnI05U
เบรค  6

http://youtu.be/jUYbER4ajBg
เบรค 7

http://youtu.be/ECj-A2fzl64
เบรค 8


http://youtu.be/ABsbYiRpcb4
เบรค  9

http://youtu.be/gUxNKBtT2Nc

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
กลับไปรายการกระดาน