มารู้จักตัวตนที่แท้จริง ของผู้ชายคนนี้
กลับไปรายการกระดาน โพสต์

ตะลุยกองถ่าย หงส์สะบัดลาย 28 ส.ค.55   


http://youtu.be/WGBcEflvXxM

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
สีสันบันเทิง คืนวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เลี้ยงปิดกล้อง หงส์สะบัดลาย


http://youtu.be/WhXFTnf6ZY0

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
เบื้องหลังฉากบู๊ ในหงส์สะบัดลาย จากสีสันบันเทิง วันที่ 2 กันยายน  2555  http://youtu.be/INhRabpHJ-A

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
หงส์สะบัดลาย@โต๊ะข่าวบันเทิง 3 ก.ย.55  http://youtu.be/QQksNtGz4GU?a

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตะลุยกองถ่าย หงส์สะบัดลาย 3 ก.ย.55  http://youtu.be/nBLqwDaUWlY

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA

ตะลุยกองถ่ายหงส์สะบัดลาย 7 ก.ย.55
http://youtu.be/IOd-tYN73dY


**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
ตะลุยกองถ่าย บ่ายวันนี้ 11 กันยายน 2555

http://youtu.be/WJ1auxQIY6I

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
สีสันบันเทิง วันนี้

http://youtu.be/BghKeM-9E6c

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
สีสันบันเทิง 23  กันยายน 2555

http://youtu.be/pXi5eft5INg

**ทำดี ขอบคุณโอกาสที่ได้ทำ ทำชั่วอย่าโทษใคร เพราะเราทำเอง**
   
https://twitter.com/#!/MITNAJA
กลับไปรายการกระดาน